Produkty

 

Normalia
do form
Systemy
gorącokanałowe
Drut do
elektrodrążenia
Narzędzia
skrawające

 

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

 

Konek PSN Sp. J. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Wdrożenie przełomowej technologii czyszczenia i regeneracji form do przetwórstwa tworzyw sztucznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

 
Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-0913/16
 

Cel projektu:
Wdrożenie przełomowej technologii czyszczenia i regeneracji form do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Wartość projektu: 4 680 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 574 000,00 PLN
 

Instytucje zaangażowane:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)

 
Do pobrania:
www.konek.com.pl/pdf/projekt_ue.pdf

 


 

Firma KONEK PSN S.J. informuje, że w postępowaniu konkursowym na budowę hali do projektu: Wdrożenie przełomowej technologii czyszczenia i regeneracji form do przetwórstwa tworzyw sztucznych POIR.03.02.02-00-0913/16 została wybrana oferta firmy SKORBUD Zygmunt Skorupiński. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.