Chainspray & flt chain spray – smar do łańcuchów i napędów
Chain lube FG – smar do łańcuchów z PTFE NSF H1
Wire rope lubricant – półpłynny smar do lin stalowych
Belt dressing FG – smar do pasów
AMS4 silicone grease – uniwersalny smar silikonowy

ambersil_utrzymanie_ruchu_CHAINSPRAY_FLT_CHAIN_SPRAY_LUBE_FG_WIRE_ROPE_LUBRICANT_AMS4_SILICONE_GREASE_BELT_DRESSING_FG