Symbol żywności, typ 004 – materiał na podstawie Prawa Federalnego dot. Żywności z dnia 10 kwietnia 2002 r. (wypis z Prawa Federalnego 1002, część 1)

TYP_004