Symbol usuwania odpadów, typ 018 zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE Europejska norma EN 50419, typ 018.

TYP_018_EN_50419