W imieniu firmy KONEK PSN Sp. z o.o. mamy zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska w czasie trwania 6. Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, gdzie przedstawimy naszą ofertę. Zaprezentujemy się dla Państwa w dniach 16-18 kwietnia 2024 roku na stoisku nr 78. Odwiedź nas! Porozmawiamy o najnowszych trendach, jakie występują w naszej branży.

+48 52 379 26 53

info@konek.com.pl

#konekpsn #innoform #targi