Czyszczenie GK, form oraz narzędzi

/Czyszczenie GK, form oraz narzędzi