Air duster – niepalne „sprężone powietrze” do elektroniki
Duster LO-GWP – niepalne „sprężone powietrze” do elektroniki
Air duster FG- sprężone powietrze” zarejestrowane przez NSF
Invertible air duster – silny, suchy, obojętny gaz

ambersil_utrzymanie_ruchu_AIR_DUSTER_LO_GWP_FG_INVERTIBLE_AIR_DUSTER