COM 300 – uniwersalny środek rozdzielający na bazie płynnego wosku

COM 400 – półtrwały środek rozdzielający do kompozytów

PUR 101 – środek rozdzielający do poliuretanów półsztywnych i integralnych

PUR 300 – środek rozdzielający do sztywnych i półsztywnych poliuretanów izolacyjnych

PUR 400 – silikonowy środek rozdzielający do poliuretanów

RBR 100 – półtrwały środek rozdzielający do gumy

RBR 300 – środek rozdzielający do gumy i żywic epoksydowych

RBR 310 – środek rozdzielający do kauczuków naturalnych, syntetycznych i silikonowych

przetworstwo_tworzyw_sztucznych_COM_300_400_PUR_101_PUR_300_PUR_400_RBR_100_RBR_300_RBR_310