Machine oil FG – smar ogólnego stosowania NSF H1
Multi-lube – smar uniwersalny
AGL 1 – smar do urządzeń elektrycznych
Rust flash – penetrant z efektem zamrażania
Penetrating oil – penetrant do zablokowanych części
Penetrating oil FG – penetrant do zablokowanych części zarejestrowany przez NSF

ambersil_utrzymanie_ruchu_MACHINE_OIL_FG_MULTI_LUBE_AGL1_PENETRATING_OIL_FG_RUST_FLASH