Release 100 – rozpuszczalnikowy półtrwały środek rozdzielający

DP200 – półtrwały silikonowy środek rozdzielający

MPR 100 – gotowy do użycia środek rozdzielający na bazie wodnej emulsji silikonowej

ROM 300 – półtrwały silikonowy środek rozdzielający na bazie wodnej do formowania rotacyjnego

MPR 200 – gotowy do użycia środek rozdzielający na bazie wodnej emulsji silikonowej

przetworstwo_tworzyw_sztucznych_RELEASE_100_DP200_MPR_100_ROM_300_MPR_200