Silicone lubricant – uniwersalny smar silikonowy
Silicone anti-stick – skoncentrowany smar silikonowy
Silicone FG – smar silikonowy zarejestrowany przez NSF H1

ambersil_utrzymanie_ruchu_SILICONE_LUBRICANT_ANTI-STICK_FG