Hovadur K150

2019-10-24T12:45:37+02:00

HOVADUR  K150 – Płyty chłodzące, torpedy przewodzące ciepło i elementy form narażone na małe obciążenia mechaniczne, przeznaczone do wyrównywania temperatury w formach do tworzyw sztucznych. Kokile i

Hovadur K220

2019-10-24T12:45:53+02:00

HOVADUR® K220 – Formy zarówno w odlewnictwie metali jak i tworzyw sztucznych. Rdzenie chłodzące, wkładki i rdzenie do form dla usuwania problemów termicznych w formach dla tworzyw

Hovadur K230

2019-10-24T12:46:02+02:00

HOVADUR® K230 – Wkłady do form wtryskowych dla tworzyw sztucznych . Elementy przewodzące ciepło w systemach wyrównujących. Elementy silnie obciążone termicznie, elementy narażone na pękanie ze względu

Hovadur K250

2019-10-24T12:46:11+02:00

HOVADUR® K250 – Jest utwardzonym dyspersyjnie stopem miedzi. Materiał w stanie utwardzonym wykazuje kombinację wysokiej twardości i wysokiej wytrzymałości termicznej przy dobrej przewodności cieplnej. Przykład zastosowania: wkłady

Hovadur K265

2019-10-24T12:46:18+02:00

HOVADUR® K265 – Silnie mechanicznie obciążone elementy form do tworzyw sztucznych, elementy systemów gorąco kanałowych, dysze wtryskarek, elementy dla systemów wyrównujących temperatury zarówno w budowie form do

Hovadur K350

2019-10-24T12:46:27+02:00

HOVADUR® K350 – jest utwardzanym dyspersyjnie stopem miedzi. Materiał ten w stanie utwardzonym wykazuje wyjątkowo wysoką twardość i wytrzymałość w połączeniu z dobrą przewodnością cieplną i elektryczną.

Hovadur B20

2019-10-24T12:46:37+02:00

HOVADUR® B20 – ze względu na swoje atrakcyjne właściwości nadaje się do wielu zastosowań.Typowe przykłady zastosowania: łożyska, tuleje prowadzące, elementy ślizgowe, płyty ścieralne. W formach do wtryskarek

Hovadur B30

2019-10-24T12:46:45+02:00

HOVADUR® B30 - ze względu na swoje atrakcyjne właściwości nadaje się do wielu zastosowań. Typowe przykłady zastosowania: łożyska, tuleje prowadzące, elementy ślizgowe, płyty ścieralne. Stop HOVADUR® B30 z

Przejdź do góry