Symbol recyklingu typ 001, oznaczenie zgodne z DIN 6120, część 2.

TYP_001_DIN_6120_TEIL_2