Symbol recyklingu typ 003, oznaczenie zgodnie ze specyfikacją klienta, maks. 2 znaki.

TYP_003