Project Description

Firma KONEK PSN posiada w swojej ofercie odpowietrzniki stalowe i mosiężne. Od dziesięcioleci są one wypróbowanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami stosowanymi w formach odlewniczych.

Zalety stosowania naszych dysz:

  • Zwiększona produktywność – krótsze przestoje maszyny spowodowane czyszczeniem otworów dysz zwiększą wydajność produkcji.
  • Niższe koszty – zatrzymanie produkcji powoduje ogromne koszty. Z jednej strony koszty bezpośrednio związane z użyciem materiałów czyszczących, takich jak ostrza skalpela lub suchy lód.Z drugiej strony często nieobserwowane – wyższe koszty pośrednie związane z przestojem ludzi i maszyn.
  • Wyższa jakość detali – dzięki dokładnym szczelinom przepuszczającym powietrze zwiększa się niezawodność procesu, eliminujemy wady produkcyjne spowodowane zatkanymi otworami odpowietrzającymi. Lepszy proces odlewniczy – mniej obróbki skrawaniem dzięki zmniejszeniu śladów w obrębie otworów odpowietrzających.
  • Większe otwarte powierzchnie w porównaniu z konwencjonalnymi otworami wentylacyjnymi umożliwiają zmniejszenie liczby i średnic otworów wentylacyjnych.
  • Więcej zadowolonych pracowników – mniej wysiłku, zmniejszenie do minimum konieczności czyszczenia dysz szczególnie jeśli znajdują się one w trudno dostępnych miejscach.

 

_wypychacze_do_form_wtryskowych