Project Description


Zajmujemy się sprzedażą żywicy dejonizacyjnej (zwanej również: żywica dejonizująca) stosowanej przy eksploatacji drążarek drutowych.

Oferujemy państwu żywicę:

  • pakowaną w workach 25 litrów
  • w butlach Resintech

Zajmujemy się również obsługą układów Resintech, w których został zastosowany system sprężonego powietrza, co spowodowało trzykrotny wzrostu żywotności stosowanej żywicy.

Zalety stosowania układu Resintech:

  • prawie trzykrotnie większa żywotność używanej żywicy
  • żywica dejonizująca dostarczana w beczkach łatwo dających się podłączyć do obrabiarki