Konserwacja pras wulkanizacyjnych

Przestrzegaj zalecanego harmonogramu konserwacji zapobiegawczej dostarczonego wraz z prasą

Każda prasa w zależności od rodzaju i możliwości wymaga szczególnej konserwacji. Warto zacząć od przestrzegania konkretnego harmonogramu podanego w instrukcji obsługi danej maszyny, mimo że większość pras hydraulicznych posiada zbliżone potrzeby w zakresie konserwacji. 

Regularnie sprawdzaj, czy w przewodach hydraulicznych i osprzęcie nie pojawiły się nieszczelności

Nawet niewielkie nieszczelności mogą spowodować groźne problemy i spory chaos. Jeśli zostaną one wykryte w zależności od problemu należy: dokręcić lub wymienić przewód giętki albo złącze i monitorować poprawkę.

Sprawdzaj właściwy poziomu oleju i temperatury roboczej

Niewłaściwy poziom oleju może prowadzić do niewydolności pompy z powodu kawitacji, w której powietrze przedostaje się̨ do pompowanej cieczy, a zbyt ciepły olej może doprowadzić do przedwczesnych awarii. Ponadto monitorowanie temperatury oleju umożliwia wykrycie nieprawidłowości w elementach obwodu. W momencie nagłego nagrzewania układu prasy, która zwykle pracuje w niskiej temperaturze, a nagle zaczyna się nagrzewać może oznaczać, że jest uszkodzony element przepuszczający olej, który dodaje ciepła do układu.

Zapewnij czystość oleju

Zanieczyszczony olej jest w stanie przyczynić się do znacznego uszkodzenia elementów, spowodować nieplanowany przestój i całkowitą awarię układu. Podstawowe układy hydrauliczne często działają̨ z prostymi obwodami filtracji na linii powrotnej (filtry 10-mikronowe), przy czym układy o wyższej wydajności wykorzystujące zawory proporcjonalne lub serwozawory wymagają̨ czystszej filtracji (filtry 6-mikronowe) w połączeniu z wbudowanymi filtrami ciśnieniowymi i powrotnymi. Producent powinien określić rodzaj układu i wymaganą czystość. Zalecane jest, abyś okresowo pobierał próbki oleju, które mogą̨ być́ analizowane przez stronę̨ trzecią lub wyspecjalizowany serwis zajmujący się̨ testowaniem oleju. Często lokalny dystrybutor komponentów hydraulicznych może to wykonać́ lub zasugerować sprawdzoną firmę.

Zwracaj uwagę na elementy złączne

Prawidłowe działanie konstrukcji prasy opiera się na wielu śrubach i nakrętkach bez względu na to czy rama jest całkowicie spawana, czy jest to model z cięgnami. Kontroluj mocowanie siłownika co miesiąc, a po sprawdzeniu upewnij się, że śruby mają właściwy moment obrotowy. Oznaczenia linii bazowej mogą posłużyć Ci jako szybkie wskaźniki do monitorowania w przyszłości. Oznaczenia na śrubach mocujących, potwierdzające, że śruby zostały dokręcone odpowiednim momentem obrotowym posiada wiele pras. Monitoruj także elementy mocujące płytę stołu oraz nakrętki napinające cięgno.

Codzienne monitoruj system bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem przetestuj układy prasy wraz z kurtynami świetlnymi, bramami blokującymi, matami zabezpieczającymi itp. Jeśli urządzenie zabezpieczające zostało uznane za wadliwe lub zawodne, zablokuj prasę̨ i natychmiast przeprowadź serwis. Codziennie testuj obwód bezpieczeństwa wyłącznika awaryjnego.

Rejestruj dane z prasy

Najlepszym narzędziem do monitorowania wydajności układów prasy jest rejestrowanie danych, mimo że nie jest często stosowane. Dane takie jak ciśnienie robocze podczas części cyklu działania prasy, szybki posuw czy prasowanie i szybkie cofanie, może dostarczyć ważnych informacji na temat wydajności układów prasy. Producent urządzenia powinien rejestrować́ te dane podczas testów urządzenia i przekazywać́ je użytkownikowi. Najlepszym sposobem na rejestrowanie tych danych to moment uruchomienia prasy. Należy okresowo do nich wracać. Jeśli jesteś w stanie zaobserwować wzrost ciśnienia roboczego, oznacza to, że podzespoły pracują poniżej optymalnego poziomu i mogły ulec awarii.

Aktywnie wymieniaj zużywające się komponenty prasy

Zdecydowana większość pras zbudowana jest z kilku elementów hydraulicznych pochodzących od wielu firm lub jednego producenta. Każdy wytwórca podaje przewidywany okres użytkowania dla każdego komponentu. Ich aktywna wymiana przed wystąpieniem awarii zapobiega nieoczekiwanym przestojom i kosztownym naprawom. Segmenty hydrauliczne, a w szczególności pompy mogą ulec awarii i zanieczyścić układ hydrauliczny, dlatego regularna wymiana komponentów jest o wiele łatwiejsza i tańsza niż czekanie na awarię komponentu i ewentualne zanieczyszczenia układu.

Twój problem jest naszym zadaniem do rozwiązania. Wspólnie ustalmy, w jaki sposób możesz efektywnie i ekonomicznie zwiększyć wydajność produkcji. Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o możliwościach.

Pozostańmy w kontakcie

W firmie KONEK PSN podejmujemy się wyzwań związanych z remontem pras wulkanizacyjnych. Jeżeli mają Państwo pytania bądź potrzebują specjalnego rozwiązania jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 52 379 26 53 bądź adresem e-mail: info@konek.com.pl.