Symbol recyklingu typ 002, oznaczenie zgodnie ze specyfikacją klienta, maks. 5 znaków.

TYP_002