Project Description


Nasi specjaliści w dziedzinie technologii gorącokanałowych wspierają każdy etap projektu formy, od określenia specyfikacji zastosowania, wyboru i projektu odpowiedniego rozwiązania gorącokanałowego, aż po wsparcie w zakresie uruchomienia i posprzedażowe.

Analizy przepływu tworzywa

Dla zoptymalizowanego wypełniania wyprasek, biorąc pod uwagę profile przepływowe, linie przepływu, tworzenie się pęcherzy i wymagania dotyczące ciśnienia. Wyznaczenie punktów wtryskiwania i obliczenie równowagi systemu.

Konstrukcja reologiczna systemu gorącokanałowego

Obliczenie spadku ciśnienia, szybkości ścinania i czasu przebywania.

Wsparcie techniczne

Ośrodek techniczny dla testów przedprodukcyjnych form klientów, prób materiałowych za pomocą form testowych EWIKON, wsparcia w zakresie instalacji systemu i uruchomienia form, a także rozwiązywania problemów i prac konserwacyjnych.

Maszyny:

  • Sekcja gorącokanałowa: 4 wtryskarki (500 do 1600 Mpa)
  • Sekcja zimnokanałowa: 1 wtryskarka do przetwarzania LSR (1000 Mpa)

Biblioteka wyprasek 3D CAD

Bezpośrednie interfejsy do większości systemów CAD.

Bezpośrednio do obszaru 3D-CAD