Project Description


smart CONTROL monitoruje i analizuje osiągi systemu gorącokanałowego przez cały cykl życia formy i zwiększa przejrzystość procesu produkcji.

Więcej informacji:

Ulotka smart CONTROL

Cyfrowa przyszłość Twoich form

  • Stałe monitorowanie systemu
    Wszystkie właściwe parametry procesu i systemu (np. czas pracy, przestoje, historia temperatur) są stale monitorowane, analizowane i rejestrowane. Przekroczenie krytycznych wartości powoduje uruchomienie sygnału ostrzegawczego.
  • Skrócone przestoje
    W przypadku błędów systemu dane mogą być przekazywane EWIKON. Umożliwia to szybką zdalną diagnostykę i wczesne rozpoczęcie określonych czynności konserwacyjnych.
  • Opcjonalnie dostępny dla nowych gorących połówek
  • Kompaktowa konstrukcja
    Łatwy i niezajmujący dużo miejsca montaż.

Przejrzysta wizualizacja danych

Oparty na przeglądarce interfejs użytkownika EWIKON umożliwia łatwą integrację z sieciami firmowymi za pośrednictwem komputera, tabletu lub smartfona.